Beleid Coronavirus

 

Update 16 december 2020

De lockdown en sluiting van scholen is een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af
te remmen, gericht op het verminderen van het aantal contacten. De jeugdhulp aan kinderen en jongeren
kan gelukkig doorgaan, online of op locatie. We bekijken per situatie wat nodig is aan zorg en wat wij hierin
kunnen betekenen.

Maakt u een afspraak voor diagnostiek, behandeling of begeleiding en is telefonisch of contact op afstand
niet toereikend, spreken we af op locatie.

Educatie Plus volgt cliënt- en medewerker gericht, nauwkeurig de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
De basisregels bij begeleiding of afspraak op locatie blijven hetzelfde, voldoende afstand, plexiglas-scherm,
hygiëne-maatregelen en blijf bij klachten thuis.


Bij klachten die op besmetting met het Coronavirus kunnen wijzen, zoals verkoudheidsklachten, hoesten,
benauwdheid, verhoging of koorts
vragen wij om contact op te nemen en niet naar de afspraak te komen.
Kinderen/jongeren en ouders kunnen alleen fysiek aanwezig zijn als zij geen verkoudheidsklachten hebben én
hun huisgenoten geen verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid hebben. Wanneer kinderen,
jongeren of medewerkers thuis moeten blijven, wordt de afspraak of begeleiding omgezet in een telefonische
afspraak of beeldbelgesprek.

De voorgeschreven hygiëneregels en andere preventieve maatregelen moeten door medewerkers, cliënten en
andere bezoekers strikt worden gevolgd. Deze worden vooraf per mail toegezonden.

De nieuwe lockdown maakt de kerstvakantie dit jaar ook helemaal anders. Hoe ga je hier als gezin mee om?
Voor ouders en jongeren is veel informatie te vinden op het NJI, het Nederlands Jeugdinstituut.
Zoals 'Steun aan ouders van jongeren in coronatijd, Tips in het omgaan met de thuissituatie of Samen vieren:

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Samen-vieren

Zijn er zorgen of vragen, neem contact op.

Contact
Telefonisch bereikbaar op 0522-242500.
Mail info@educatie-plus.nl