Beleid Coronavirus

 

Update 16 oktober 2020

Educatie Plus volgt cliënt- en medewerker gericht, nauwkeurig de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Met de
nieuwe maatregelen geldt voor kinderen tot 18 jaar dat school, sport en hulpverlening zoveel mogelijk doorgaan.

We bieden begeleiding op locatie, mét voldoende afstand en hygiëne-maatregelen. We bekijken per situatie wat
nodig is aan zorg en wat wij hierin kunnen betekenen, in overleg met jongeren, ouders en/of school, eventueel
begeleiding-op-afstand, maar altijd ook waar het kan face-to-face.

Maakt u een afspraak voor diagnostiek, behandeling of begeleiding en is telefonisch of contact op afstand niet
toereikend, spreken we af op locatie.

Bij klachten die op besmetting met het Coronavirus kunnen wijzen, zoals
verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts vragen wij om contact op te nemen
en niet naar de afspraak te komen. Kinderen/jongeren en ouders kunnen alleen fysiek aanwezig zijn als zij
geen verkoudheidsklachten hebben én hun huisgenoten geen verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid
hebben. Wanneer kinderen, jongeren of medewerkers thuis moeten blijven, wordt de afspraak of begeleiding omgezet
in een telefonische afspraak of beeldbelgesprek.

De voorgeschreven hygiëneregels en andere preventieve maatregelen moeten door medewerkers, cliënten en andere
bezoekers strikt worden gevolgd. Deze worden vooraf per mail toegezonden.

Zijn er zorgen, neem contact op, maak het bespreekbaar.


Contact

Telefonisch bereikbaar op 0522-242500.

 

‘Welke maatregelen zijn er sinds 14 oktober’ – voor jongeren de volgende link:

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Over-het-virus/Vraag-en-antwoord-voor-jongeren#Welke_extra_maatregelen_zijn_er_sinds_14_oktober