Vacatures

vacature vanaf 27 januari 2021 

Jeugdhulpbegeleider, orthopedagoog, psycholoog of hbo-pedagoog

Educatie Plus biedt advies, onderzoek en begeleiding op het gebied van leren, ontwikkeling en opgroeien. Educatie Plus Orthopedagogiek biedt naast diagnostiek en behandeling, ambulante jeugdhulp en gezinsbegeleiding. Met een team van gedragswetenschappers, orthopedagogen en psychologen is Educatie Plus uitgegroeid tot een professioneel instituut met een vestiging in Meppel, Emmen en begeleiding-in-school in Coevorden.

Ter vervanging van een collega met zwangerschapsverlof en deels vanwege uitbreiding en groei zoeken we per begin/half maart 2021 een Begeleider Jeugd op de locatie Coevorden.

Functieomschrijving 

Kerntaken bestaan uit cliëntgebonden en organisatiegebonden taken.

 • inschatten van de aanmeldingsproblematiek
 • behandelen en begeleiden van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar
 • ondersteunen kind, jongere in zijn directe omgeving, gezin, school
 • advisering over leer- en ontwikkelingsvraagstukken
 • samenwerken binnen én buiten de organisatie

We zoeken een collega

 • orthopedagoog, psycholoog, hbo-pedagoog of -toegepast psycholoog
 • met een relevante opleiding op hbo/wo niveau
 • met kennis van en inzicht in de problematiek van de doelgroep
 • een oplossingsgerichte manier van werken, communicatief sterk
 • je bent of kunt je registreren voor SKJ

Mogelijk ook

 • bekend met e-health, blended care
 • ervaring met ouderbegeleiding, systemisch werken

We zoeken
We zoeken iemand met verantwoordelijkheid, die goed om kan gaan met een inspirerende, maar ook veeleisende omgeving. Intake- en evaluatiegesprekken voeren, inschatten van aanmeldingsproblematiek, contacten onderhouden met ouders/verzorgers, scholen en verwijzers. Aansturen, motiveren en controleren van jongeren individueel of in een groep.
We vinden intercollegiaal overleg belangrijk en dragen als team bij aan de ontwikkeling van oplossingen voor een gezonde jeugdzorg.

Educatie Plus biedt

 • flexibele werkuren
 • vakantiegeld
 • reiskostenvergoeding
 • pensioenbijdrage
 • ontwikkelingsmogelijkheden, training, intervisie en supervisie

Het betreft een baan van 24-32 uur, op basis van ZZP is mogelijk; (deels) vervanging zwangerschapsverlof; eerst voor bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging.

Pedagogen, psychologen en orthopedagogen vallen onder een salarisschaal vergelijkbaar met Jeugdzorg schaal 9- 11.
Salaris: € 2.595,00 tot € 4.896,00 /maand (bij volledige werkweek)

Heb je belangstelling, reageer dan per mail.

Sollicitaties digitaal vóór 18 februari 2021 sturen aan:
Petra Jonker-Poelstra, ps@educatie-plus.nl