Aanmelding Orthopedagogiek

Aanmeldingen worden gedaan door ouders, telefonisch of per e-mail. Daarop volgen contact en intake om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en beïnvloedende factoren. Dit kan telefonisch, per e-mail, en in een persoonlijk gesprek. Daarnaast kan aanvullend gebruikt gemaakt worden van een intakevragenlijst en/of dossieronderzoek.

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen is verwijzing door huisarts, jeugdarts of de gemeentelijke toegang noodzakelijk. De verwijzer maakt in overleg met de jeugdige, diens ouder(s)/verzorger(s) en eventueel de zorgaanbieder een keuze voor de in te zetten zorg. Na verwijzing wordt tijdens het intakegesprek besproken op welke wijze zorg ingezet zal worden. Tijdens de zorg is er nauw contact met verwijzers, school en ouder(s)/verzorger(s).

Educatie Plus is gecontracteerde zorgaanbieder voor alle gemeenten in Drenthe en regio IJsselland.