Bijles en Werkles

Bijlessen

Bijlessen kunnen noodzakelijk zijn om leerachterstanden weg te werken of voor extra ondersteuning bij een bepaald vak. De bijlessen zijn individueel en duren 55 minuten. Eén bijles per week is meestal voldoende om bij te blijven, ervan uitgaande dat er thuis voldoende studietijd aan het vak besteed wordt.

Werklessen

Voor bepaalde vakken wordt naast de individuele uitleg (bijles) tussendoor zelfstandig gewerkt aan opdrachten. Deze werklessen duren ongeveer anderhalf tot twee uur. Het werk voor het vak, de weektaak, kan in die tijd afgerond worden. Dit werkt vooral goed bij ‘maakvakken’: wiskunde, exacte en economische vakken.

Examentraining

Examenleerlingen:

bijles, werkles en studiebegeleiding is inclusief examentraining.

Educatie Plus biedt de examentraining het hele jaar door. Eindexamentrainingen beginnen in onze aanpak niet in de laatste weken voor het eindexamen, maar vanaf het begin van het examenjaar. Het hele jaar wordt extra ingezet op voorbereiding van examenstof en schoolexamens. In de laatste maanden wordt de stof nog eens herhaald en geoefend. Met een goed cijfer je examen in, meer zelfverzekerd en voorbereid, kom je zeker een punt hoger uit. Verwacht je nu al problemen met een vak of heb je een goed cijfer nodig om je lotingskansen te verhogen, meld je dan op tijd aan.