Huiswerk- en studiebegeleiding

Er wordt in het voortgezet onderwijs steeds meer een beroep gedaan op zelfstandigheid en effectiviteit. Veel leerlingen ondervinden tijdens hun studie moeilijkheden, haken af of functioneren op een voor hen te laag niveau. Door een intensieve ondersteuning en persoonlijke begeleiding is het mogelijk daar verandering in te brengen.
In de studiebegeleiding wordt leerlingen een efficiënte studiemethode aangeleerd. Door een positieve benadering, hulp bij de planning van het werk en een juiste aanpak raakt de leerling weer gemotiveerd.

Educatie Plus staat voor

  • intensieve huiswerkbegeleiding, samen met vakgerichte ondersteuning
  • studievaardigheden ontwikkelen door te dòen, je eigen maken
  • een prettige omgeving met individuele aandacht voor planning, werkhouding en leerstijl
  • gespecialiseerd en sympathiek personeel met aandacht voor kwaliteit

Studiebegeleiding is voor ons het totaalpakket van huiswerkbegeleiding èn vakgerichte ondersteuning èn ontwikkelen van studievaardigheden samen.

Een fijne schooltijd, waar je met plezier op terug kijkt, dat gun je iedereen. Een goede studiemethode vormt de basis voor het welslagen van een studie. Veel leerlingen ondervinden tijdens hun schooltijd moeilijkheden, haken af of functioneren op een voor hen te laag niveau. Door ondersteuning en persoonlijke begeleiding is het mogelijk daar verandering in te brengen. Of zet preventief een goede begeleiding in en wacht niet tot er problemen zijn.

Examentraining

 

Examenleerlingen:

 

bijles, werkles en studiebegeleiding is inclusief examentraining.

Educatie Plus biedt de examentraining het hele jaar door. Eindexamentrainingen beginnen in onze aanpak niet in de laatste weken voor het eindexamen, maar vanaf het begin van het examenjaar. Het hele jaar wordt extra ingezet op voorbereiding van examenstof en schoolexamens. In de laatste maanden wordt de stof nog eens herhaald en geoefend. Met een goed cijfer je examen in, meer zelfverzekerd en voorbereid, kom je zeker een punt hoger uit. Verwacht je nu al problemen met een vak of heb je een goed cijfer nodig om je lotingskansen te verhogen, meld je dan op tijd aan.

 

Download tarievenlijst Meppel Download tarievenlijst Emmen