Orthopedagogiek

“Een orthopedagoog handelt vanuit kind en gezin en is betrokken bij de opvoeding, bij onderwijs en zorg”. Educatie Plus biedt advies, onderzoek en begeleiding op het gebied van leren en opvoeding. Diagnostiek is een onderdeel van de hulpverlening aan kinderen; een onderzoek is handelingsgericht, de nadruk ligt niet op ‘de diagnose’ of ‘de stoornis’, maar meer op de oplossing en advies, ‘wat gaat goed en wat zou beter kunnen’. Dit is ook het uitgangspunt bij de advisering en begeleiding. Educatie Plus verleent zorg aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Naast diagnostiek en behandeling zijn er verschillende vormen van jeugdhulp.

Het samenwerken met de verschillende personen en instanties in de omgeving van het kind of de jongere vinden we belangrijk.

Wanneer orthopedagogiek

Signalen die een aanwijzing kunnen zijn voor een hulpvraag:

 • verminderde motivatie
 • angst voor nieuwe situaties
 • impulsief reageren; eerst doen, dan denken
 • dagdromen
 • vergeetachtig zijn
 • gebrek aan overzicht

Jeugdigen waarbij ten gevolge van psychische en/of psychiatrische problematiek sprake is van:

 • onvoldoende zelfredzaamheid
 • beperkt sociaal inzicht
 • onderpresteren
 • overbelasting gezinsleven
 • isolement t.o.v. leeftijdsgenoten
 • dreigende onderwijsuitval