Over ons

Educatie Plus biedt advies, onderzoek en begeleiding op het gebied van leren, ontwikkeling en opgroeien. Met een multidisciplinair team van gedragswetenschappers (orthopedagogen, psychologen en onderwijskundigen), ervaren studiebegeleiders en vakdocenten is Educatie Plus sinds de oprichting in 1990, uitgegroeid tot een professioneel instituut voor Orthopedagogiek en Studiebegeleiding, met vestigingen in Meppel, Emmen en Coevorden. Orthopedagogiek is steeds belangrijker geworden, diagnostiek, behandeling en begeleiding, een scala aan diensten voor kinderen uit basis- of voortgezet onderwijs. Educatie Plus is verdeeld in Educatie Plus Orthopedagogiek en Huiswerk Plus studiebegeleiding.

Het zelfvertrouwen en de motivatie van het kind kunnen negatief worden beïnvloed door leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Vaak wordt een gebrek aan motivatie of zelfvertrouwen gesignaleerd; een belangrijke vervolgstap is om te achterhalen wat hiervan de achterliggende oorzaak is, zodat samen gewerkt kan worden aan een oplossing.
Huiswerk Plus studiebegeleiding, door leerlingen bekend als het HWI, is al lange tijd succesvol actief in het begeleiden van leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

It is easier to build strong children than to repair broken adults
F. Douglass