Jeugdhulp

Educatie Plus verleent zorg aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Naast diagnostiek en behandeling zijn er verschillende vormen van jeugdhulp. Jeugdzorg valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Diagnostiek, behandeling en begeleiding

Binnen Educatie Plus worden twee vormen van zorg geboden die worden vergoed: Basis GGZ en orthopedagogische Begeleiding. Bij orthopedagogische begeleiding en psychische hulp voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis spreken we bij Educatie Plus van ontwikkelingsbegeleiding.
Jeudzorg valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente.