Werkwijze

Studiebegeleiding helpt

Slechte studieresultaten zijn vaak aanleiding voor verlies van motivatie. Wordt de stof niet goed begrepen, is de studiebelasting te groot, is de leerling snel afgeleid? Of stelt het huidige onderwijssysteem soms te hoge eisen aan de zelfredzaamheid? Wat de oorzaak ook is, het is zaak alert te reageren. Soms zijn de problemen eenvoudig te verhelpen. Vaak echter spelen verschillende factoren een rol. Dan is begeleiding van deskundigen vereist om weer in het juiste spoor te komen.

Leren kun je leren – leerstrategieën

In de studiebegeleiding van Educatie Plus wordt leerlingen een efficiënte studiemethode aangeleerd. Leerlingen leren op verschillende manieren. Om inzicht te krijgen welke strategieën je het beste kunt gebruiken, worden de leervoorkeuren in kaart gebracht. Leerlingen ontdekken welke manier van leren bij hem of haar past. ‘Hoe kun je dit toepassen op je huiswerk’, is de basis voor de studiebegeleiding. Zelf ontdekken en ervaren hoe je het beste leert, kan helpen om meer en beter informatie tot je te nemen in minder tijd.

planning – extra oefening – uitleg – zelfwerkzaamheid – overhoren

Huiswerk- en studiebegeleiding

De meeste begeleidingsvormen vallen onder: volledige of gedeeltelijke studiebegeleiding; bijles/werkles, inclusief examentraining. Door de individuele werkwijze kan flexibel worden ingespeeld op problemen van elke leerling. Begeleiding kan inclusief of in combinatie met bijvoorbeeld dyslexiebegeleiding, of faalangsttraining.

Volledige studiebegeleiding

Bij volledige studiebegeleiding wordt bij binnenkomst eerst de dag besproken. Samen met de leerling wordt een planning gemaakt voor de komende week, of voor die dag. Naast een elektronische leeromgeving, waarin lesrooster/wijzigingen, cijfers en huiswerk te zien zijn, adviseren we een planagenda of weekplanner. Het huiswerk, vooruit leren, extra uitleg en oefening worden ingepland, een duidelijk overzicht wat er per dag, per week, per vak gedaan moet worden. De leerling gaat daarmee aan het werk. Gemaakt en geleerd werk wordt individueel besproken, overhoord, extra uitgelegd of geoefend, al dan niet samen met een vakdocent. De begeleiding geldt voor al het schoolwerk en leerlingen kunnen blijven tot het af is. Iedere leerling heeft een eigen werkplek. In de studiebegeleiding worden studievaardigheden aangeleerd, geoefend en toegepast op hun dagelijkse huiswerk. Starten met 4 à 5 dagen intensieve begeleiding kan worden afgebouwd naar 2 of 3 dagen bij voldoende resultaat. Een leerling met genoeg discipline om thuis ook goed te studeren kan begeleiding krijgen op drie middagen per week. Het ingeplande huiswerk wordt gedaan met extra aandacht voor (maximaal drie) probleemvakken.
Als het werk van de planning gecontroleerd en overhoord is, kan de leerling naar huis.

Gedeeltelijke studiebegeleiding

Het kan zijn dat een leerling problemen heeft met een aantal (verplichte) vakken. In dat geval kan gedeeltelijke studiebegeleiding uitkomst bieden. Op vaste dagen, twee middagen per week, wordt intensief gewerkt aan de stof van één tot drie probleemvakken. Een combinatie van bijles en studiebegeleiding. Het werk voor die vakken, de weektaak, kan op die middag(en) afgerond worden.