Aanmelding

Bij aanmelding voor studiebegeleiding worden de ouder(s) en het kind uitgenodigd voor een gesprek. Het is belangrijk dat ook het kind achter de aanmelding staat: zonder zijn inzet heeft het geen zin om aan studiebegeleiding te beginnen. In dit gesprek komen de reden van aanmelding en de verschillende mogelijkheden van begeleiding aan de orde. De begeleiding begint zo spoedig mogelijk op een afgesproken datum. Het kan zijn dat er op het moment van aanvraag een wachtlijst is. Een afspraak voor bijles/werkles kan telefonisch worden gemaakt. We proberen hiervoor een vaste tijd te vinden die aansluit op de schooltijden.
In principe geldt de aanmelding tot het eind van het schooljaar. De intensiviteit kan gedurende het cursusjaar worden aangepast. Leerlingen die na volledige studiebegeleiding goede resultaten hebben behaald kunnen gedeeltelijk thuis weer aan het werk. Afgesproken wordt op welke dagen ze komen en aan welke vakken extra aandacht besteed moet worden.