ISO certificering

Donderdag 15 juni heeft de toetsing van ons kwaliteitsmanagementsysteem
door Improve360 plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is dat Educatie Plus
per 15 juni 2021 voldoet aan de certificeringseisen ISO9001.